AKTUALNOŚCI: wrzesień 2015 r.

Prawo do kultury

Z inicjatywy Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyła się 24
września w Sejmie debata publiczna „Prawo do kultury”. Zaproszony gość,
Jacek Bocheński, mówił m.in. o realizowanym faktycznie prawie do braku
kultury w życiu prywatnym, polityce, mediach, Internecie, o „prawie do
grubiaństwa, lżenia i szczucia, mylonym z demokracją i wolnością słowa”,
także o „prawie do sobkostwa”, które bywa mylone z liberalizmem. Udało się
zrealizować „prawo do barbarzyństwa”. Widzimy to w kampanii wyborczej i
ostatnio w związku z uchodźcami. Ludzie czerpiący w walce politycznej
korzyść z braku kultury chcą w ten sposób robić polityczne kariery.
„Życie pod rządami takich ludzi będzie piekłem” zakończył Bocheński.