PÓŹNE WYDANIE POŚMIERTNE POEZJI OJCA

„Liryki zebrane” nie powtarzają dokładnie żadnej mojej książki przedwojennej – napisał w „Przedsłowiu” mój Ojciec, Tadeusz Bocheński, mając oczywiście na myśli drugą wojnę światową. Z datą Brzeg 2021 ukazało się nakładem Stowarzyszenia Żywych Poetów 353-stronicowe wydanie wierszy z całego życia w wyborze i układzie Autora. Gotowy do druku rękopis, uzupełniony przez wdowę po Autorze, Janinę, spisem tytułów i zdeponowany w lubelskim Muzeum im. Czechowicza doczekał się publikacji 60 lat po śmierci Ojca. Losy manuskryptu opisuje w „Posłowiu” kierownik Muzeum, profesor UNCS, dr hab. Aleksander Wójtowicz.

AKTUALNOŚCI: wrzesień 2015 r.

Prawo do kultury

Z inicjatywy Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyła się 24
września w Sejmie debata publiczna „Prawo do kultury”. Zaproszony gość,
Jacek Bocheński, mówił m.in. o realizowanym faktycznie prawie do braku
kultury w życiu prywatnym, polityce, mediach, Internecie, o „prawie do
grubiaństwa, lżenia i szczucia, mylonym z demokracją i wolnością słowa”,
także o „prawie do sobkostwa”, które bywa mylone z liberalizmem. Udało się
zrealizować „prawo do barbarzyństwa”. Widzimy to w kampanii wyborczej i
ostatnio w związku z uchodźcami. Ludzie czerpiący w walce politycznej
korzyść z braku kultury chcą w ten sposób robić polityczne kariery.
„Życie pod rządami takich ludzi będzie piekłem” zakończył Bocheński.

AKTUALNOŚCI: lipiec 2015 r.

Podziękowanie

W związku z 89 rocznicą urodzinJacek Bocheńskinapisał na Facebooku:

DZIĘKUJJĘ

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Znajomi z Facebooka, Wszyscy Mili Ludzie! Nawet nie wiecie, jak jesteście mili. Serdecznie dziękuję Wam za to, że wyraziliście dobre uczucia i złożyli mi życzenia z okazji kolejnych urodzin. A było już tych urodzin tyle, że stały się chyba okropnie nudne. Dlatego jestem głęboko wdzięcznym wszystkim osobom , które niczym nie zrażone objawiły pragnienie , żebym to nudziarstwo powtarzał w zdrowiu i nieustającej młodości do stu lat i dłużej. Ale szczególnie wdzięczny jestem tym, którzy dołączyli pochwałę lub słowa otuchy, nawet inspiracji na te dalsze młode lata, jak między innymi lektor moich książekTomasz Fiałkowski, ksiądz Andrzej Luter, Robert Krzysztoń, Piotr Kwiatkowski , Nina i Gienek Smolarowie oraz pamiętająca o mnie zawsze Irit Amiel z Izraela.

AKTUALNOŚCI: maj 2015r.

Zakończenie Blogu

Blog Jacka Bocheńskiego publikowany z przerwami od roku 2009 został przez autora zamknięty. Rozdział końcowy pt. EPI(B)LOG dostępny jest od 8 maja 2015.Kliknij Blog w menu na STRONIE GŁÓWNEJ.

* * *

Pierwsza jaskółka

Zmartwionym sympatykom Blogu, którzy po jego zamknięciu okazali w różny sposób zaniepokojenie i żal, wzruszony autor serdecznie dziękuje . Znany im dotychczas Blog został rzeczywiście zakończony „Epi(b)logiem” i w tej sprawie nic się już nie zmieni. Ale z wiosną budzi się zawsze możliwość jakiegoś nowego życia. Będzie inne nowe życie. Oczywiście, jedna jaskółka nie czyni jeszcze wiosny.

* * *

Drugi Blog

13 maja 2015 powstał Drugi Blog (Bog II)

Ikar 2015

Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki została przyznana Jackowi Bocheńskiemu i wręczona mu podczas uroczystości otwarcia tegorocznych targów na Stadionie Narodowym 14 maja 2015.

* * *

Wołanie topielicy

tak zatytułowaną, pochodzącą z roku 1997 wypowiedzią Jacka Bocheńskiego o etyce mediów otwiera swój najnowszy 250 numer porta www.pisarze.pl

* * *

Tekst z Drugiego Blogu w „Gazecie”

„Jazda po pijanemu” (p. Blog II) ukazała się również w „Gazecie Wyborczej” z 22 maja 2015

* * *

Całość „Zadumy i tabu”

Pełny tekst eseju Jacka Bocheńskiego „Zaduma i tabu”, wygłoszonego w skrócie na konferencji w listopadzie 2014, ukazał się obecnie w książce „Pamięć i odpowiedzialność – Dziedzictwo Jana Karskiego „. Jest to zbiór wszystkich tekstów konferencji , wydany przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego, pod redakcją Eugeniusza Smolara.

AKTUALNOŚCI: listopad 2014 r.

Antyk po antyku” wznowionyW serii „Kolekcja 20-lecia” ukazało się nakładem „Świata Książki” nowe wydanie „Antyku po antyku” . Pierwsze w innej szacie graficznej wyszło w roku 2010.* * *

Zaduma i tabu

„Gazeta Wyborcza” w sobotnio-niedzielnym „Magazynie Świątecznym” z 8-9 listopada zamieściła esej Jacka Bocheńskiego „Zaduma i tabu” pod dodanym tytułem redakcyjnym „Ta wina nie ciąży na Polsce”. Tekst został uprzednio odczytany przez autora na konferencji „Jan Karski – pamięć i odpowiedzialność” , zorganizowanej przez Fundację Edukacyjna Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski na Uniwersytecie Warszawskim 5-6 listopada. Jest to część obszerniejszego eseju , który ukaże się w książce przygotowywanej przez Fundację do druku

AKTUALNOŚCI: sierpień 2014 r.

„Stan po zapaści” na Ukrainie

Powieść Jacka Bocheńskiego, wydana po raz pierwszy w polskim podziemiu (Niezależna Oficyna Wydawnicza NOW, 1987) i przeczytana przez autora na antenie Radia Wolna Euroopa (1988) ukazała się w przekładzie na język ukraiński Wiktoira Dmitruka.

Jest to już piąta książka Bocheńskiego opublikowana przez lwowskie wydawnictwo Piramida.

AKTUALNOŚCI: lipiec 2014 r.

Od poniedziałku do piątku

w radiowej „Dwójce” o 11:45

O podróżach i napisanych w ich następstwie książkach opowiada Jacek Bocheński w „Zapiskach ze współczesności” (Polskie Radio, „Dwójka”).

posłuchaj audycji w Internecie:

http://www.polskieradio.pl/8/380/Artykul/1182199,Afryka-i-reszta-swiata-Odyseje-Jacka-Bochenskiego

Czwart odcinek o wyspie Rodos i „Kaprysach starszego pana” w czwartek 24 lipca, godz. 11:45.

* * *Teraz poderżną wam gardziołka.

Dane proszę wpisać

Pod takim tytułem eesej Jacka Bocheńskiego o „Dziennikach” Goebbelsa opublikowała „Gazeta Wyborzca” („Magazyn świątecznuy”, 5-6 lipca

2014).