WYBITNY JĘZYKOZNAWCA ,

profesor Walery Pisarek, zmarł pięć lat temu w Katowicach śpiesząc z laudacją poświęconą  mnie jako użytkownikowi języka polskiego. Laudacji już nie wygłosił, ale ja poruszony tym, co zaszło, poświęciłem Profesorowi i porównaniu życia nas obu znaczną część swojej ostatniej książki „Ujście”.