PÓŹNE WYDANIE POŚMIERTNE POEZJI OJCA

„Liryki zebrane” nie powtarzają dokładnie żadnej mojej książki przedwojennej – napisał w „Przedsłowiu” mój Ojciec, Tadeusz Bocheński, mając oczywiście na myśli drugą wojnę światową. Z datą Brzeg 2021 ukazało się nakładem Stowarzyszenia Żywych Poetów 353-stronicowe wydanie wierszy z całego życia w wyborze i układzie Autora. Gotowy do druku rękopis, uzupełniony przez wdowę po Autorze, Janinę, spisem tytułów i zdeponowany w lubelskim Muzeum im. Czechowicza doczekał się publikacji 60 lat po śmierci Ojca. Losy manuskryptu opisuje w „Posłowiu” kierownik Muzeum, profesor UNCS, dr hab. Aleksander Wójtowicz.