AKTUALNOŚCI: sierpień 2014 r.

„Stan po zapaści” na Ukrainie

Powieść Jacka Bocheńskiego, wydana po raz pierwszy w polskim podziemiu (Niezależna Oficyna Wydawnicza NOW, 1987) i przeczytana przez autora na antenie Radia Wolna Euroopa (1988) ukazała się w przekładzie na język ukraiński Wiktoira Dmitruka.

Jest to już piąta książka Bocheńskiego opublikowana przez lwowskie wydawnictwo Piramida.